WienklassicismenWienklassicismen ägde rum ungefär mellan 1730-1820 talet. Man var trött på barockens tunga melodier. Så Wienklassicismens stora kännetecken är enkla, rena och klara melodier. Och man började använde två känslor i samma stycke, melodierna kommer oftast tillbaka. Pulsen blir mer ojämn i Wienklassicismen, man använder mycket enkla ackord som är dur och moll.

Här är ett musikstycke från Mozart där man hör wienklassicicmens stora kännetecken https://www.youtube.com/watch?v=Rb0UmrCXxVA Skillnaden mellan Wienklassicismen och Barockens kännetecken är att Barocken har jämn puls, ett stycke kan endast ha en känsla. Skillnaden mellan Wienklassicismen och Romantiken är att Romantiken ska man spela så snabbt och så svåra stycken som möjligt, större orkestrar. Man började använda färgade ackord och en handling av känslor. En stråkkvartett består av två fioler, en viola och en cello.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Stråkkvartettens okrönte konung är Joseph Haydn. Denna genre har kommit att förknippas allra mest med kammarmusik. Stråkkvintetten och pianotrion växte också fram under denna epok.

Sonat är ett verk som består av flera satser som skrevs för ett eller två instrument t.ex. piano eller piano och fiol. Mozart och Beethoven komponerade en rad med sonat. Under Wienklassicismen så växte orkestrarna i storlek. Och cembalon ersattes gradvis av pianot. Haydn, Mozart och Beethoven blev kända för denna epok.

Morzat Mozart föddes den 27 Januari 1756 i Salzburg, död 5 december 1791 i Wien. Mozart var mycket populär och spelade ofta piano vid sina egna konserter, som bland annat ägde rum vid hov och aristokratiska salonger i Wien. Han hade flera elever och inget brist på arbete. Mozart sista bostad revs på 1800-talet. Världens första inspelning av ett verk av Mozart gjordes 1889 av den danske sångaren Peder Schram. Mozart var en av de viktigaste tonsättarna i den wienklassiska stilen, han gjorde över 600 kända verk. Många av hans verk är centrala för den klassiska standardrepertoaren. Mozart hade inte det lättaste livet, han led ofta av djupa depressioner och drabbades av flera olika sjukdomar i sitt liv.

Mozart gifte sig med Constanze Weber på 1782-talet.