Voordelen van militaire eigenschappen?Na onze interviews met Lt.Plaate en Kapitein Olario hebben wij gemerkt dat een punt tijdens beide interview steeds naar voren kwam. Dit punt hield in dat het volgen van een een militaire of semi-militaire opleiding een positieve invloed zal hebben op de socialevorming van een individu. In deze hoofdstuk zullen wij ons verder verdiepen in de sociale aspecten en de invloed van een militaire opleiding. Hiernaast willen wij ook vermelden dat dit hoofdstuk lijkt af te wijken van onze hoofdvraag, maar om een effectieve leger voor het land Curacao te hebben zal de dienstplicht weer ingevoerd moeten worden.

Dit hoofdstuk is afgeleid van de vraag naar een herinvoering van de dienstplicht of de alternatief van een sociale dienstplicht met een groene tint (militaire tint). Wat zullen de voordelen zijn van een sociale dienstplicht?”Ik ben echt een voorstander ervan.Ik ben van mening dat bepaalde kwaliteiten van de mens, vooral met de jeugd niet perse verbeterd zijn de laatste jaren.Ik zie een sociale dienstplicht meer als een bepaalde vorming dat je kan meenemen dat je discipline geeft en meer zelfvertrouwen.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Dat zijn dingen die ik zelf heb ervaren , met de eerste socialevorming dienstplicht in 2011.En ik kan je zeggen dat nadat ik die opleidingen heb afgerond was ik een ander persoon dan hoe ik in ben gestap. En nadat je zoiets volgt dan ga je jezelf  ook beter leren kennen.

Dat is ook het mooie van telefoons en facebook enz je bent altijd het beste van jezelf aan het laten zien en je komt jezelf nooit tegen. Wat zijn je zwakheden, wat doe jij minder goed ? Met zo een dienstplicht dan word je gestresd. Je eet niet goed, je slaapt niet en dan ga je zien hoe je echt bent. En dan kan je jezelf ook leren kennen, want je komt jezelf tegen. En ik vind dat je nu tegenwoordig dat niet zoveel  meer meemaakt en daarom  zou ik een sociale vorm van dienstplicht graag terug willen.

Dat hebben we ook wel met de sociaal vormende traject, dat is een nieuwe concept van van het oude sociaal vormende dienstplicht.Het sociaal vormende traject dat was  hoe het begon maar dat hebben we nu apart gezet.Het is een opleiding dat ook nu wordt gegeven ,maar het heeft nu verder niks te maken met de CURMIL.Het is echt voor de kansarme jongeren om daar een second chance  in te krijgen om zichzelf daar ook te leren desipline te leren en all that good stuff.Daarna is het is het eigenlijk weer voor de maatschappij , wel wordt er soms gekeken naar bijvoorbeeld  de beste 10% van hen. Die komt dan in aanmerking voor de CURMIL,maar maar dat is niet altijd vanzelfsprekend.

Dat is nu een deel  een deel en dan heb je de elimentairevorming ,dat is onze opstart opleiding (basis opleiding) om bij de CURMIL te werken.Dan heb je na zo een opleiding je eerste streep gehaald, dan ben je een militien en krijg je baret met je anker en dan ben je officieel werkzaam bij de CURMIL.Dat is het eerste opleiding dat je krijgt.En daarna kan je voor het voortgezet vak opleiding gaan,heel simpel gezegt is dat de corporaals opleiding.Als je daarmee klaar bent krijg je je tweede streepje.Dat is meer een leiding gevende opleiding.Je gaat minder focusen op bepaalde aspecten van het fysiek bijvoorbeeld ,maar het blijft well pittig.

Er wordt meer nadruk gelegd op leiding geven.Dan heb je nog het officiers opleiding en dat is een gedeelte in Nederland en een gedeelte hier op Curaçao en krijg je de rang van Luitenant.En dat zijn de 3 opleidingen die wij echt verzorgen en daar tussenin heb je bepaalde specialiteits opleidingen.Denk maar aan bijvoorbeeld een chaffeurs opleiding om onze grote trucks te rijden.

Dan heb je ook een erkend opleiding behaald en dat is mooi voor als je de dienst uitgaat kun je een truck of een grote bus rijden. ”     Lt.Plaate   Dit waren de woorden van Lt. Plaate met betrekking tot de voordelen van socialedienstplicht. Maar de vraag was, waren deze beweringen wel goed? Om erachter te komen of de beweringen over socialedienstplicht wel klopten, moesten we eerst weten wat de Sociale Vormingsplicht inhield.Sociale Vormingsplicht CuracaoDe regering van de Nederlandse Antillen heeft in februari 2006 de sociale vormingsplicht ingesteld.

Aanleiding hiervoor was het grote aantal jongeren dat de scholen zonder diploma en zonder direct uitzicht op een baan. Deze jongeren hadden weinig toekomstperspectief. De Antilliaanse regering stelt hierin dat het volgen van een opleiding en het actief deelnemen in de samenleving voor de meeste jongeren geen probleem vormt.

Een aantal jongeren loopt echter tegen zoveel struikelblokken aan dat zij het zonder speciale maatregelen niet redt. Als risicofactoren worden onder andere genoemd: armoede, drugs, gebrekkige opvoeding en leerachterstand op jonge leeftijd. De reguliere instanties in de Nederlandse Antillen bleken niet in staat om deze jongeren effectief te helpen. Het doel van de sociale vormingsplicht is om deze jongeren een tweede kans te bieden door hen – al dan niet via een vervolgopleiding – voor te bereiden op de arbeidsmarkt en de maatschappij.  Het Sociaal Vormingstraject (SVT) is onderdeel van de Sociale Vormingsplicht (SVP). Het betreft een traject waarin een groep van zo’n 30 jongens vier tot vijf maanden een voortraject volgen, waarbij ze intensieve vorming krijgen vanuit de kazerne te Suffisant, om vervolgens door te stromen naar een hoofdtraject binnen de SVP. Vaak een leer-werktraject bij bijvoorbeeld de Isla of CDM.

Voor het slagen van het SVT is dagelijks de begeleiding van de jongens vereist door een sociaal-maatschappelijk werker, die hen onder andere helpt het geleerde verder in praktijk te brengen.De maatschappelijk werker bij de SVP en SVT werkt intensief met de groep, maar er zijn ook 1-op-1 momenten, Bijvoorbeeld op de wekelijkse terugkomdag. Vooral tijdens de bivak in het begin, die drie weken duurt, is de begeleiding belangrijk. Vaak blijven de maatschappelijk werkers dan ook in de kazerne overnachten. De jongens mogen geen contact hebben met de buitenwereld, voor de meesten is het de eerste keer dat ze zo lang van huis zijn. Als ze het moeilijk hebben, kunnen ze bij de begeleiders terecht. Elke dag is er een programma met thema’s.

Zoals werken aan je persoonlijkheid, het controleren van emoties, maar ook het breder trekken van respect, zoals de opstelling jegens een werkgever.  Helaas werd het project tot stop gezet door complicaties met fondsen en de management van het project.Door de annulering van het project en de weinig beschikbare cijfers die vanaf 2005 nodig zijn om het project en zijn resultaten beter te kunnen begrijpen, hadden wij besloten om resultaten vanuit het buitenland te bekijken.

Resultaten van militaire scholen in de Verenigde StatenVolgens de “National Center for Education Statistics” van de Verenigde Staten kregen gemiddeld 82% van de studenten die op een openbare school zaten hun high school diploma uitgereikt in 2014. In vergelijking kregen leerlingen die op een “Military School” zaten gemiddeld tussen 90% tot 100% hun high school diploma uitgereikt. Volgens de directie van deze scholen komt dit voornamelijk door de gestructureerde militaire leer omgeving die zij aanbieden. Hiernaast schrijven gemiddeld tussen 90% tot 100% van hun studenten aan een College of University vergeleken met de gemiddelde 72% van openbareschool leerlingen.  Militaire disciplineHet basis van een opleiding in de leger is discipline en respect tonen.

Als er iets van hun worden gevraagd wordt het meteen gedaan zonder erover te discussiëren of zeuren. Iedereen heeft een leider en iedereen dient te luisteren en respect tonen voor diens leider. Als hij eens of oneens is met situatie. Dit zijn eigenschappen die in elke organisatie nodig zijn. Er zijn vele gevallen van veteranen die na het leger advise zijn gaan geven aan grote bedrijven over management technieken binnen een organisatie. Vele aangeleerde stoffen in de militaire wereld zijn moeilijk vertaalbaar naar de burgermaatschappij, maar discipline en respect heeft hetzelfde voordeel waar je nog ook bent.We gebruiken hier een voorbeeld van Truls Katser (veteraan) die direkteur van de Slycke School in Zweden is geworden.

 Deze school werd geconfronteerd met ernstige moeilijkheden, namelijk vandalisme, de school was rommelig en de studenten waren onhandelbaar.Direkteur Katsler kwam met duidelijke regels, strenge discipline en wou een nette studie omgeving creëren voor de studenten.”We hebben strikte regels, echter is het ook belangrijk dat de leerlingen begrijpen dat we het voor hen doen.

Onze regels zijn niet harteloos. Wij zijn niet opzoek naar een strikte discipline die onbreekbaar is. Als de omgeving rustig en schoon is presteren de kinderen beter en voelen ze zich beter en dat is het voornaamste.” Zei Katsler tegen de Zweedse krant Skånska Dagbladet.In slechts 3 jaar is de slagingspercentage van deze school van 74% naar 95% gestegen. Dit wijst dat de strakke discipline maatregelen zeer succesvol zijn geweest en dat sommige aspecten van de militaire leven goeie effecten kan hebben in het dagelijkse leven van de bevolking.

Beredenering Na onze onderzoek over de gevolgen van een sociale dienstplicht met een groene tint en de prestaties van leerlingen van militaire scholen kunnen wij zeggen de militaire tint zeker een invloed heeft op prestaties van jongeren. Hiernaast kunnen we zeggen dat de resultaten van de Sociaalvormings Traject gedeeltelijk een succes waren, maar vielen wel tegen. Dit kwam niet door de manier van aanpak van de jeugd, maar de slechte uitvoering van het project door onderandere slechte management. Maar de groene tintje heeft zeker bijgedraagd aan de succes van het project.