Tekanan
merupakan perkara yang kadang-kala memberikan suasana yang tidak nyaman dan
tidak tenang kepada mereka yang mengalaminya. Sungguhpun tidak semua jenis
tekanan yang akan membawa kepada kesan negatif, mereka yang menghadapi tekanan
tidak kira positif atau tidak, ia perlulah untuk bijak dalam mengawal dan
mengatasi tekanan tersebut untuk menghindari perkara-perkara atau tingkah laku
agresif yang kurang baik kesan daripada kegagalan pengawalan tekanan itu
sendiri. Keberkesanan dalam mengatasi tekanan ini sebenarnya bergantung kepada
individu yang alami tekanan itu sendiri. Hal ini demikian kerana setiap orang
mepunyai cara yang berbeza dalam mengurus dan menangani tekanan. Pada bahagian
ini juga akan diterangkan cara mengatasi tekanan berdasarkan penulisan oleh
Musradinur di jurnalnya yang bertajuk Stres dan cara mengatasinya dan juga akan
jelaskan cara menangani stress mengikut perspektif islam yang mana berdasarkan
dari hasil karya Juraimy dan Azan yang bertajuk Strategi Menguruskan Tekanan
Dari Perspektif Islam.

4.1
Prinsip Homeostatis dan Proses Coping terhadap Stres.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Berdasarkan penulisan oleh (Musradinur,2016) di dalam Jurnal
Edukasi Volum 2 yang bertajuk Stres dan Cara Mengatasinya, terdapat dua(2) cara
dalam membantu mengatasi tekanan ini iaitu prinsip homeostatis dan proses
coping terhadap stres. Berikut merupakan penerangan yang lebih terperinci
berkaitan 2 langkah tersebut.

4.1.1 Prinsip Homeostatis

Tekanan yang dialami oleh seseorang akan cenderung untuk
membuat seseorang tidak tenang dan merasakan seperti merugikan masa, kerana
melayani tekanan boleh menyebabkan tugas yang ingin dilakukan menjadi agak
lambat dan kurang produktif yang disebabkan oleh tidak begitu fokus kepada
kerja dan melayani perasan tekanan itu sendiri. Oleh sebab itu, mereka yang
mengalami tekanan akan berusaha sedaya upaya untuk atasi masalah ini. Menurut
jurnal tersebut, hal ini bersesuaian dengan prinsip yang berlaku kepada benda
yang hidup khususnya manusia iaitu prinsip homeostatis. Melalui prinsip ini,
manusia akan selalu berusaha untuk mengimbangai keadaan pada diri mereka.
Sehingga, apabila suatu sata yang menyebabkan berlaku ketidak seimbangan,
mereka akan cuba untuk mengembalikan keseimbangan itu semula. Misalnya, haus,
lelah dan lapar merupakan contoh situasi manusia mengalami ketidak seimbangan.
Keadaan ini akan mendorong manusia untuk mendapatkan makanan, berehat dan juga
minuman. Begitu juga dengan tekanan yang dialami, mereka yang mengalami
perasaan tekanan ini akan sendiri berusaha untuk mengurangkan tahap tekanan
tersebut.

4.1.2 Proses Coping (menangani) terhadap tekanan

Proses coping terhadap tekanan ialah usaha mengatasi atau
mengelola stres. Menurut Bart Smet, coping mempunyai dua jenis fungsi, iaitu:

                       
i.     Emotional-focused coping

Fungsi
ini adalah untuk menyusun tindakan emosi terhadap tekanan. Tindakan ini
dilakukan oleh individu tersebut dengan penggunaan minuman keras atau
perkara-perkara yang melayani perasaan. Contoh tindakan bagi fungsi ini ialah
tindakan mengelakkan, menjauhkan dan juga mengabaikan, melepaskan kemarahan dan
seumpama dengannya.

 

                     
ii.     Problem-focused coping.

Tingkah
laku yang bertujuan untuk mengurus keadaan tekanan itu sendiri dengan
mempelajari cara-cara baru dalam menangani tekanan itu. Menurut Bart Smet, mereka
yang megalami tekanan, akan cenderung untuk menggunakan cara ini apabila
dirinya telah yakin untuk mengubah situasi dan keadaan ini selalu digunakan
oleh orang yang dewasa. Misalnya, tindakan memotivasikan diri, bekerja dengan
lebih keras dan juga menentukan strategi yang ingin dilakukan.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Menangani
Tekanan mengikut Perspektif Islam

            Islam
merupakan agama yang lengkap dengan panduan hidupnya. Berdasarkan rujukan yang
telah dibuat dari hasil karya (Juraimy & Azan, 2013) yang bertajuk Strategi
Menguruskan Tekanan Dari Perspektif Islam terdapat strategi bagi individu yang
menghadapi tekanan.

4.2.1 Strategi individu menghadapi tekanan

                        Terdapat
15 strategi positif yang boleh dilakukan oleh individu dalam mengurangkan atau
menghilangkan tekanan tersebut. Kesesuaian strategi terhadap diri ini
bergantung kepada individu itu sendiri. Strategi-strategi tersebut ialah:

a)     
Mengelak dari tekanan

Tekanan kadang kala dapat dielakkan dengan cara melakukan
perancangan dan persiapan yang rapi. Misalnya, tekanan yang dihadapi oleh
pekerja apabila mendapat tugasan yang begitu banyak yang perlu disiapkan.
Pekerja tersebut perlulah menyusun atur jadualnya dan merancang masa dengan
baik agar kerja dapat disiapkan pada masa yang tepat dan sekaligus dapat
mengurangkan tekanan.

b)     
Memberi masa untuk
penyesuaian

Apabila individu mengalami tekanan, hendaklah mereka
memberikan ruang dan masa untuk diri sendiri bertenang serta menyesuaikan diri
dengan keadaan semasa. Sekiranya individu dapat menyesuaikan diri, hal ini
dapat memudahkannya untuk berfikir dan bertindak secara rasional.

c)     
Bersedia untuk menghadapi
tekanan

Bagi beberapa situasi yang kita dapat menganggarkan tekanan
akan berlaku, individu perlu untuk bersiap sedia untuk menghadapi tekanan yang
bakal berlaku dengan mendapatkan tidur dan rehat yang secukupnya, memakan
makanan yang seimbang serta senaman yang konsisten.

d)     
Mengubah persepsi

Ada kalanya, sesuatu tekanan yang wujud adalah disebabkan
cara individu mempersepsikan sesuatu perkara itu. Individu perlu menentukan
sikap positif terhadap tugas, rakan-rakan dan persekitaran. Selain itu,
memahami politik, budaya dan keadaan persekitaran tempat bertugas.

 

e)     
Menentukan keutamaan
dalam kehidupan dan tugas

Pembahagian masa dengan membuat penyusunan jadual mengikut
keutamaan bagi sesuatu tugas dapat menghindarkan individu daripada terperangkap
dengan tekanan di kemudian hari.

f)      
Mengawal dan mengurus
masa dengan bijak

Individu perlu meluangkan masanya dengan perkara-perkara yang
berfaedah dengan membuat perancangan yang rapi dan meluangkan masa dengan
seimbang untuk bekerja dan berehat.

g)     
Menentukan masa rehat
yang produktif

Masa rehat yang produktif ialah meluangkan masa dengan
melakukan perkara-perkara yang menjadi kegemaran individu atau kecenderungan
yang boleh memanfaatkan seperti membaca, belajar bahasa asing ataupun pelbagai
jenis hobi. Menurut Islam, berzikir juga merupakan salah satu kaedah untuk
beristirahat.

h)     
Menerima hakikat dan
kenyataan

Setiap individu haruslam menerima kenyataan bahawa ada
beberapa perkara yang tidak boleh atau sukar untuk diubah. Apabila individu
mudah menerima sesuatu perkara yang terjadi, tahap tekanan juga dapat
dikurangkan.

i)      
Melakukan raptai mental

Apabila seseorang individu menghadapi sesuatu situasi yang
sukar, adalah lebih baik memikirkan perkara-perkara yang mungkin berlaku dan
alternatif yang boleh dipilih untuk menghadapi keadaan tersebut. Ini juga boleh
dilakukan sebelum berlakunya kejadian. Langkah ini dapat membantu individu
untuk tidak berasa begitu tertekan.

j)      
Meluahkan kepada orang
yang boleh dipercayai

Apabila menghadapi tekanan, adalah lebih baik jika perkara
tersebut diluahkan kepada seseorang yang boleh dipercayai dan sekiranya masalah
tersebut agak serius, berjumpa dengan pakar-pakar kaunseling. Melalui
perkongsian atau luahan ini, secara tidak langsung akan mengurangkan bebanan
yang dirasai oleh individu tersebut sekaligus berkemungkinan jalan penyelesaian
juga ditemui hasil daripada idea ataupun pendapat orang lain.

k)     
Teknik relaxation

Ketika mengalami tekanan, individu boleh melakukan teknik ini
untuk mengendurkan

segala otot yang tegang atau senaman yang relax yang akan
membuat individu rasa lebih lega dan tenang.

 

l)      
Mengurangkan dan
Menghentikan Tabiat Merokok, Minum Alkohol, Dadah,

Kaffin dan lain-lain

Tabiat buruk di atas tidak dapat mengurangkan tahap tekanan
malah meningkatkan lagi tekanan pada jangka masa panjang dan seterusnya
menimbulkan sifat pergantungan terhadap bahan-bahan ini yang disebabkan oleh
ketagihan.

m)  
Mengambil air sembahyang
dan solat

Pengambilan air sembahyang dan solat mampu memberi ketenangan
apabila jiwa berasa tidak tenteram yang disebabkan tekanan yang dialami dan
seterusnya memohon kepada Allah SWT agar diberi ketenangan dan dipermudahkan
segala urusan.

n)     
Banyakkan berzikir,
berdoa dan beristighfar

Melakukan ibadah dengan ikhlas kerana Allah SWT mampu untuk
meredakan tekanan yang dialami. Begitu juga dengan berdoa yang mempunyai kekuatan
yang tersendiri dan bantuan daripada Allah yang datang tanpa disedari bagi
membantu dan menenangkan kepada mereka yang sedang menghadapi masalah atau
tekanan.

o)     
Reda dan rasional

Konsep keikhlasan dan mencari keredhaan Allah mendorong untuk
menginsafi bahawa setiap perkara atau masalah yang dihadapinya adalah satu ujian
Allah SWT kepada diri seseorang.